Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde

Byggegrund til salg

Adresse & Kontakt
Kontakt: 
Adresse: 

Solen 9

Den sidste byggegrund i ØD til salg

Grunden ligger i boliggruppen Solpletten og er velegnet til et flerfamilieshus, et hus til beboelse for en andelsforening eller et lille kollektiv.

Huset skal som minimum være på 90 bruttoetagekvm, gerne op til 225 kvm, hvis huset er mindre end 225 kvm skal køber acceptere sammenbygning med et nabohus.
Prisen pr. kvm er 2.500 kr. Dertil kommer tilslutningsafgifter, til kloak 22.000 kr. som betales til Økosamfundet. El- og vandtilslutning betales til forsyningsselskaberne.

Bygningen skal overholde kravene i Lokalplan nr. 39 af april 1989 samt kravene for boliggruppen Solpletten.

Det er en forudsætning for salget, at de voksne kommende beboere af huset melder sig ind i Foreningen Økosamfundet Dyssekilde, indskuddet er på 8.900 kr., og det årlige kontingent på 3.000 kr. Medlemskab af Grundejerforeningen Dyssekilde og af Beboerforeningen Solpletten er ligeledes påkrævet.

Lidt om landsbyen

Landsbyen er bilfri dvs. at der er fælles parkering tæt på. Vi har ingen hække eller parceller, hvilket vil sige, at al grund mellem husene som udgangspunkt er fælles.

Vi har forventning om at også nye byggere og beboere deltager i landsbyfællesskabet. Foreningens drift af fælleshus, vaskeri mv. er baseret på frivilligt engagement.

Området er meget attraktivt med skole og børneinstitutioner indenfor 5 minutter gang, undervisning i yoga og fælles fodbold, en helsekost, en cafe samt lokal brugsen.

Kattegat ligger 2 km væk og nærmeste 'storbyer' er Hundested og Frederiksværk.

Vi har vores eget trinbræt for lokalbanen Dyssekilde st., hvorfra toget kører hver ½ time til Hillerød.

Mere info om huskøb i ØD: http://www.dyssekilde.dk/flyt-hertil

Tilbage